Prosjekter

Her vil det bli lagt ut informasjon om planlagte og påbegynte prosjekter:

Vann og avløp
Vannmålere installeres
Garasje anlegg -
Rehabilitering av sikringsskap
Utskiftning tak og takrenner